Jätehuoltomääräykset

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset löytyvät kaupungin nettisivuilta:

Jätehuoltomääräykset määrittelevät jätteiden keräämisen kiinteistöiltä mm. erikseen lajiteltavat jätelajit, jäteastiatyypit ja tyhjennysvälit.

Kaikkia kiinteistöjä koskee biojätteen lajittelu- ja erilliskeräys.

Asuinkiiinteistöt, joissa on vähintään viisi huoneistoa on lajiteltava ja kerättävä erikseen seuraavaat jätelajit:

  • sekajäte
  • biojäte
  • paperi
  • kartonki
  • lasi
  • metalli

Sekajäte päätyy polttoon

Sekajäte päätyy Metsäsairila Oy:n jätekeskuksesta poltettavaksi Kotkan Energialle tai Riikinvoimalle. Sekajäte ei saa sisältää palamattomia materiaaleja kuten lasia, metallia, sähkö- ja elektroniikkaromua tai suuria yksittäisiä jäte-esineitä.