Jätehuolto Sulkavalla

Sulkavalla järjestetty jätteenkuljetus tapahtuu kunnanvaltuuston päätöksellä sopimusperusteisesti, joka tarkoittaa sitä, että kiinteistön jätteenhaltija tekee jätteenkuljetussopimuksen kunnan alueella toimivan kuljetusliikkeen kanssa.

Seuraavassa erilaisia vaihtoehtoja, miten voi liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen

  1. Kiinteistökohtainen jätteenkuljetus
    Kukin kiinteistö kilpailuttaa itse kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset. Kuljetusliike noutaa jätteet kiinteistöltä. Kiinteistöillä voi olla myös yhteinen astia. Loma-asunnoilla voidaan kuljetussopimus tehdä koskemaan esim. vain kesäkuukausia.
  2. Yhteisastia ( tiekunta, naapuri ym.)
    Vakituisen asukkaan kanssa sopimuksella perustettu yhteisastia tai tiekunnan yhteisastia ym. vaihtoehdot täyttävät liittymisvelvollisuuden asettamat vaatimukset.

Lue lisää mm. ekomaksusta Sulkavan kunnan sivuilta