Muutoksia lokatöiden hinnoittelutavassa 2/2022 alkaen. (Sulkava/Juva)