Apua kotiin verovapaasti – palvelusopimus

Apua kotiin verovapaasti – palvelusopimus

Voit hyödyntää kotitalousvähennystä ostaessasi kotityöpalveluja.

Arkea helpottavia kotipalvelun tukipalveluja kuten siivous, ikkunanpesu, kaupassakäynti, saattoapu tai lumityöt voidaan tehdä tietyin ehdoin arvonlisäverottomana. Asiakas voi hyödyntää kotitalousvähennyksen ja saa palvelun 24% edullisemmin, arvonlisäverottomana. Tavoitteena on turvata arjen sujuminen kotioloissa ja madaltaa kynnystä ostaa palveluita kotioloihin.

Arvonlisäveron maksuvapauden voi saada tietyissä tilanteissa myös määräajaksi. 

Arvonlisäverotonta palvelua voi saada vain, kun toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia joko pysyvästi tai tilapäisesti, eikä henkilö pärjää tästä syystä kotonaan omin voimin. RL-Kotipalvelut Oy:n tehtävänä on arvioida oikeus verottomaan palveluun. Esimerkiksi muistisairaus tai alentunut toimintakyky voi olla peruste arvonlisäverottoman palvelun saamiseen.

Asiakas ja yritys laativat yhteistyössä kirjallisen sopimuksen sekä hoito- tai palvelusuunnitelman. Siihen tulee sisältyä kotipalvelun tukipalvelujen tarpeen peruste, kuvaus palvelujen käyttäjän toimintakyvystä ja palvelun tarpeesta sekä tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimuksessa eritellään, mitä palveluita asiakas aikoo ostaa, ja kuinka paljon.

Palvelusetelin käyttäjällä ei ole oikeutta verottomien palveluiden ostoon, mutta asuminen kunnallisessa palvelutalossa ei estä arvonlisäverottomien palveluiden ostamista yksityiseltä yritykseltä.

Katso myös