Vastuullisuus vaatii investointeja!

Vastuullisuus osana RL-Palveluiden toimintaa

Toimimme puhtaan ja terveen Etelä-Savon puolesta! Toimitamme nykyaikaisia ja kestäviä ympäristöhuollon ja puhtauden palveluita, jotta seudun ihmiset, yritykset ja ympäristö voittavat.

Ympäristöhuollon toimialalla markkinat ohjaavat vähähiilisyyteen

– tavoitteena saavuttaa hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta. Toimintaamme ohjaa vahvasti ilmastovastuu ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Syntymätön jäte on päästötön jäte.

Tahdomme olla vastuullinen yritys kaikilla osa-alueillamme. Haluamme tuottaa laadukasta ja lisäarvoa tuottavaa palvelua kaikille asiakkaillemme, jotta he vuorostaan voivat olla alansa parhaita.

Teemme tekoja, joiden kautta Suomesta ja maailmasta tulisi kestävämpi paikka elää ja säilyttää mahdollisuudet toimia myös tuleville sukupolville. Me olemme sitoutuneita tuottamaan mahdollisimman paljon hyvää.

”Pidämme huolta alueemme asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista ja terveydestä hoitamalla ympäristöhuollon sekä tarjoamalla puhtaus- ja kotityöpalveluita.”

TARINA

RL-Palvelut Oy perheomisteinen yhtiö, jonka juuret syvällä Etelä-Savossa. Yrityksemme on toiminut jo lähes 50 vuoden ajan.  Viimeisten 20 vuoden aikana yritys on kehittynyt ja uudistunut.

Ympäristöhuollon palveluita tarjoamme laajasti Etelä-Savon alueella, puhtauspuolen palveluita Mikkelin talousalueella.

Vuonna 2021 ympäristöhuoltopalveluiden johtamisjärjestelmä on arvioitu ja se täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vaatimukset.

Joulukuussa 2021 saimme käyttöömme avainlippumerkin. Se kertoo, että palvelumme on kotimaista ja työllistää Suomessa.

Yritys on kuulunut vuodesta 2007 lähtien Suomen vahvimmat Platina – yritysten joukkoon.

Ympäristöhuollon toimintojen vetämisestä on vastannut vuodesta 2000 lähtien Nina Rasola. Tytäryhtiö RL-Kotipalvelut Oy on perustetiin hoitamaan siivouksia ja kodin ylläpitoon liittyviä palveluja. Inga Rasola vastaa puhtauspuolen palveluista – hän tuli perheyhtiöön töihin vuonna 2017.

Sisarukset Nina ja Inga Rasola omistavat yhtiön 100%.

Vastuullinen talous- ja hallinto

Taloudellinen vastuullisuus tuottaa kestävää hyvinvointia. Meille se tarkoittaa sitä, että voimme huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan, kun taloudellinen suorituskykymme on hyvä.  

Taloudellisesti vahvalla yrityksellä on mahdollisuus vastata sidosryhmiensä tarpeisiin, huolehtia yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvistä velvoitteistaan sekä tukea yleishyödyllistä toimintaa yhteiskunnassa.

Rakennamme osaltamme hyvinvoivaa yhteiskuntaa maksamalla veromme täysimääräisesti. (verojalanjäljen laskeminen ja graafi)

Liikevaihtomme koostuu monipuolisista ympäristöhuollon ja puhtauden palveluista. RL-Palvelut Oy on perheomisteinen yhtiö. Sisarukset Nina ja Inga Rasola omistavat yhtiön 100%.

Toimintamme taloudelliset vaikutukset ulottuvat asiakkaidemme menestyksen myötä paikallisen yrityskentän ja työllisyyden kasvuun. Yrityksemme on mukana vaikuttamassa yrittäjäjärjestön kautta Etelä-Savon elinvoimaisuuteen. Yrityksellämme on edustaja mm. Mikkelin Yrittäjien edunvalvontaryhmässä ja Etelä-Savon Yrittäjien hallituksessa.

Käytämme kaikissa tilanteissa, missä mahdollista mikkeliläisten ja eteläsavolaisten yritysten palveluja ja tuotteita.

 • paikallinen perheyritys, työllistämme reilut 30 ammattilaista
 • välilliset työllisyysvaikutuksemme Mikkelissä ovat ostojemme kautta noin 34 henkilötyövuotta
 • hoidamme yhteiskunnalliset velvoitteemme (Luotettava kumppani)
 • verojalanjälkemme on tasolla 600 000 euroa/vuosi
 • tuemme mm. Mikkelin Jukurit -jääkiekkoseuraa sekä PU62:n – nuorten jalkapallojoukkuetta

Kuljettamamme jätteet päätyvät 100% uudelleen-/hyötykäyttöön:

 • sekajäte – Metsäsairila Oy polttoon Riikinvoima/Kotkan Energia
 • biojäte – Biosairila Oy biokaasulaitokselle liikennepolttoaineen raaka-aineeksi
 • rakennusjäte ja puu hyötykäyttöön eri vastaanottajatahoja
 • kartonki ja paperi Encore Oy:n vastaanottoon – toimitetaan tehtaille uusioraaka-aineeksi
 • lasit ja metallit – Metsäsairila Oy hyötykäyttöön muovit – tuottajavastuun mukaisiin terminaaleihin – uudelleen käyttöön
 • muovipakkaukset/muovit menevät Suomen Uusiomuovi Oy:n määrittämään terminaaliin.
 • Sähkö- ja elektroniikka romu SER tuottajayhteisö Serty Ry:lle
 • Vaaralliset jätteet päätyvät käsittelyyn Kierto Ympäristöpalvelut Oy:lle

Liiketoimintamme perustuu yhdessä jaetuille arvoille:

Pää kylmänä

Pysymme rauhallisena, tyynenä ja keskittyneenä tilanteessa kuin tilanteessa, jolloin pystymme tekemään järkeviä päätöksiä. Järkevät päätökset johtavat erinomaisiin tuloksiin ja tyytyväisiin asiakkaisiin, jolloin saamme aikaan yrityksellemme tärkeitä tuloksia.

Sydän lämpimänä

Yhteishenki on toimintamme sydän. Sydäntä lämmittää kunnioittaminen, luottamus sekä vastuun kantaminen. Viestimme avoimesti ja aktiivisesti.

Mieli avoimena

Avoin mieli on voimavara, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisemme, kehityksemme ja sopeutumisemme uusiin tilanteisiin. Avoin mieli on myös rehellisyyttä ja yhteiskuntavastuun kantamista

Johtajuus

Johtajuudessa toteutamme osallistavaa ja osallistuvaa, oivaltavaa johtajuutta, jossa arvostamme työntekijöiden itseohjautuvaa toimintaa, yhteisten pelisääntöjen rajoissa. Luotamme työntekijöidemme vahvaan osaamiseen ja tietämykseen, jonka perusteella he pystyvät tekemään yrityksen kannalta järkeviä päätöksiä, joissa johtona tuemme tekijöitämme.  Johtajuuttamme voidaan kuvata matalan kynnyksen johtamisena, jota toteutetaan lämpimällä sydämellä.

Toimitusketju

Noudatamme toimialaamme liittyviä lakeja, säädöksiä sekä yleisiä toimintaohjeita, joita yrityksemme ja työntekijämme sitoutuvat noudattamaan. Sidosryhmiemme tuottamia ostopalveluita ohjaavat myös laki- ja viranomaisvaatimukset. 

Toimintaamme liittyvät sidosryhmien tarpeet, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaamme tai kykyyn täyttää asiakkaan tai viranomaisten asettamat vaatimukset, on myös tunnistettu. Arvioimme toimittajiemme toimintaa säännöllisesti.

Odotamme lakien noudattamista myös asiakkailtamme, yhteistyökumppaneiltamme ja toimittajiltamme. Olemme sitoutuneet ilmoittamaan asiakkaillemme huomatessamme heidän toimintaansa tai ohjeistukseensa liittyviä riskejä tai lainvastaisuuksia.

Vastuullisuuden ja laadun johtaminen

Vastuullisuus ohjaa toimintamme. Sidosryhmiemme odotukset ovat vastuullisuustyömme pohjana. Olemme määritelleet vastuullisuuden painopisteet toiminnan merkittävimpien vaikutusten sekä sidosryhmien odotusten kautta. 

Palveluidemme asiakasvaatimusten täyttämisen varmistamiseksi olemme tunnistaneet strategiaamme, toimintaamme ja prosesseihin liittyviä riskejä, sekä suunnitelleet toimenpiteet riskien hallinnalle ja seurannalle. Olemme sitoutuneet yrityksemme laatu- ja ympäristöpolitiikan toteuttamiseen.

Mitattavat tavoitteet on johdettu yrityksemme toiminnalle asetetuista vaatimuksista sekä laatu- ja ympäristöpolitiikasta. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Tavoitteiden saavuttamiseksi varmistetaan, että jokainen työntekijä on tietoinen, kuinka hänen oma toimintansa vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Merkittävistä ympäristönäkökohdista mitattavaksi tavoitteeksi on johdettu ajoneuvojen päästöt, johon voidaan vaikuttaa reittisuunnittelulla, vaihtoehtoisilla polttoaineilla ja kuljettajien ajotavoilla. Lisäksi mittareiden ohessa seuraamme mm. ajoneuvojen elinkaarta.

Me haluamme tuottaa iloa asiakkaidemme arkeen. Elä sinä me huolehdimme – tarkoittaa, että haluamme pitää huolta asiakkaistamme ja palvelumme laatutaso on korkea. Palvelujamme tuottaa ammattitaitoinen, osaava sekä ystävällinen henkilökuntamme, joka toimii avaintekijänä laadukkaassa palvelussamme.

Asiakaskokemuksen ja -palautteen keräämisellä, niin positiivisen kuin negatiivisen, on keskeinen rooli palveluidemme kehittämisessä. Tärkeintä on kuitenkin kerätyn ja saadun tiedon pohjalta johdettavat toimenpiteet, joiden avulla parannamme toiminamme laatua ja asiakaskokemusta toiminnastamme.

Toteutimme isomman asiakastyytyväisyyskyselyn joulukuussa 2020 ja saimme erinomaisen NPS (=Net Promoter Score)-arvosanan 72. Kysely lähetettiin sähköpostitse 450 asiakkaalle. Kyselyyn pääsi vastaamaan myös vapaasti nettisivujemme sekä Facebook-sivumme kautta.

Vastauksia asiakastyytyväisyyskyselyyn saimme 113. Vastaajat jakautuivat seuraavasti: suosittelijat 78 %, neutraalit 19%, arvostelijat 5 %.

Laatupolitiikkamme

Yrityksemme tuottaa kokonaisvaltaisia ympäristönhuolto- ja puhtauspalveluita asiakaskeskeisesti, joustavasti ja luotettavasti. 

Palvelujamme tuottaa ammattitaitoinen, osaava sekä ystävällinen henkilökuntamme, joka toimii avaintekijänä laadukkaassa palvelussamme.

Pyrimme aina asiakkaalle sopivimpaan ja edullisimpaan ratkaisuun.

Toimintamme pohjana on asiakkaiden toiveet sekä ohjeet ja laatujärjestelmä.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan ja kehittämään toimintaamme tavoitteiden seurannan ja toteutumisen sekä saamamme palautteen pohjalta.

Ympäristöpolitiikkamme

Haluamme kehittää yhdessä asiakkaidemme kanssa ennaltaehkäiseviä toimia ja auttaa asiakkaitamme ymmärtämään ympäristöasioiden huomioimisen omassa toiminnassaan.

Suunnittelemme toimintamme huomioiden ympäristön mm. ajoreiteissämme ja kalustomme päästöissä, suosimme laadukkaita työvälineitä ja tarvikkeita. Huomioimme toiminnassamme kestävän kehityksen.

Sitoudumme jätehuollon palveluissamme suojelemaan ympäristöämme ja ehkäisemään ympäristön pilaantumista. Sitoudumme myös toimintaamme koskevien sitovien velvoitteiden täyttämiseen ja ympäristöjärjestelmän sekä ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen.

Ympäristön kannalta kestäviä valintoja

Lisäämme tämän vuoden aikana ympäristöystävällisten vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöä kuljetuskalustomme käyttövoimana – biokaasu ja uusiutuvista raaka-aineista valmistettu HVO-diesel. Näin pienennämme toiminnastamme syntyvää hiilijalanjälkeä ja olemme omalta osaltamme mukana kohti rakentamassa vähäpäästöisempää tulevaisuutta.

Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä.

Ympäristönäkökohdat

Ympäristönäkökohtien määrittämisen kriteereinä toimii palveluidemme suorat haitalliset vaikutukset ympäristölle, sekä välilliset vaikutukset ympäristölle, joihin voimme vaikuttaa viestinnällä asiakkaidemme kautta.

Ympäristöjärjestelmämme soveltamisalan mukaisesti jätehuollon merkittävimmät ympäristönäkökohdat, joihin voimme vaikuttaa ja joita voimme hallita, sekä niihin liittyvät elinkaarinäkökulman ympäristövaikutukset ovat seuraavat:

Suorat

Ajoneuvojen päästöt; pyrimme pienentämään ajoneuvojen päästöjä reittisuunnittelulla ja ympäristöystävällisillä polttoaineilla, käytämme nykyisissä ajoneuvoissa ensisijaisesti päästöjä minimoivia polttoaineita ennen kuin vaihdamme ajoneuvoa. Kuljettajien ajotavalla on päästöihin iso merkitys ja siihen vaikutetaan seurannalla ja ajotavan koulutuksella.

Kaluston elinkaari; pyrimme välttämään tarpeetonta kaluston ja jäteastioiden uusimista, hyödynnämme olemassa olevaa kalustoa elinkaaren ajan.

Välilliset

Jätteiden kierrätys niiden syntypaikalla; pyrimme vaikuttamaan viestinnällä asiakkaiden kierrätystottumuksiin ja lisäämään muovi- ja biojätteiden astioiden määrää.

Sähkö ja lämmitys

Käytämme kiinteistöissämme uusiutuvaa sähköä. Toimistotiloihin ostetaan kaukolämpöä, joka tuotetaan puupohjaisella polttoaineella – eli metsähakkeella ja metsäteollisuuden sivuvirroilla. Lämmityksen osalta yksi kiinteistöitämme käyttää vielä uusiutumatonta lämmönlähdettä.

Kestävä siivousta

Käytämme siivoustyössä pääsääntöisesti Joutsenmerkittyjä puhdistusaineita, joiden avulla vähennetään ympäristövaikutuksia. Suosimme työssämme kemikaalien vähäistä käyttöä, ympäristöä säästäviä siivousmenetelmiä, jätepussien ja sitä kautta jätteen vähäistä määrää, hyvin suunniteltua logistiikkaa, vähäpäästöisiä autoja, siivoojien jatkuvaa kouluttamista sekä laadukasta työn jälkeä.

Hyvinvoiva työyhteisö

RL-Palveluilla työskentelee ympäristöhuollon tehtävissä 16 kuljettajaa, puhtauden puolella X siistijää ja hallinnollisissa tehtävissä, yrittäjien lisäksi, 5 henkilöä.  Kesälomakaudeksi palkkaamme vuosittain 3 -5 työntekijää.

Henkilöstön lähtövaihtuvuus on säilynyt toimialalle tyypilliseen tasoon suhteutettuna hyvällä tasolla. Henkilöstön keski-ikä on 42 vuotta ja henkilöstön ikäjakauma on välillä 23–62 vuotta.

Edistämme henkilöstömme hyvinvointia ja työkykyä mm. laajalla työterveyshuollonsopimuksella, vapaaehtoisella vakuuttamisella sekä tarjoamalla henkilöstöetuna fysioterapiapalveluita.

Olemme onnistuneet välttämään työtapaturmia hyvin. Tavoitteemme on pysyä nollalinjalla työtapaturmien suhteen.

Toteutamme henkilöstöllemme kahdesti vuodessa henkilöstökyselyn.

Arvoimme liity vahvasti toisten ihmisten arvostaminen ja yhdenvertaisuus. Kaikkeen epäasialliseen kohteluun ja syrjintään suhtaudutaan vakavasti ja siihen puututaan välittömästi.

Osaamisen kehittäminen

Järjestämme kuljettajille vuosittain ammattipätevyyskoulutuspäivän (kuljettajan ammattipätevyysdirektiivin mukainen koulutus, joka räätälöity yrityksen lähtökohdista).

Yrityksemme tekee oppilaitosyhteistyötä ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun kanssa. Ammattilaisemme pääsevät jakamaan tietojaan ja taitojaan työssä oppijoille. Hyödynnämme oppilaitoksia myös projekti- ja opinnäytetöiden muodossa.

Vuonna 2022 kaksi puhtauspuolen työntekijää kouluttautuu ja vahvistaa osaamistaan oppisopimuskoulutuksella Etelä-Savon Koulutus Oy:n kautta.

Vuonna 2021 yrityksellämme oli

 • useampi työssäoppija Esedulta
 • työvoimakoulutettava 6 kk:n jaksolla
 • 2 projektityötä XAMK:n kanssa
 • 2opinnäytetyötä XAMK:n kautta
 • 1 työntekijä opintovapaalla XAMK:ssa

Suunnittelemme ympäristöhuollonpalvelut asiakkaan kanssa seuraavia periaatteita noudattaen:

 • hyödynnämme olemassa olevat jätehuollon välineet (resurssitehokkuus ja elinkaariajattelu)
 • ohjaamme asiakasta parhaaseen mahdolliseen lajitteluun, kustannukset huomioiden (talous- ja ympäristövastuu)
 • kuljettajamme noudattavat taloudellista ajotapaa (ympäristövastuu)
 • mitoitamme ja hoidamme jäteastioiden tyhjennykset siten, että ne tyhjennetään mahdollisimman täysinä eli mahdollisimman harvoin (päästöjen ja melun minimointi)
 • ajoreitit ja keräys on optimoitu, mm. seka- ja biojätettä kerätään 2-lokeroautoilla, toiminta-kulttuuriimme kuuluu jatkuva parantaminen (ympäristö- ja talousvastuu)
 • pystymme todentamaan palvelusta syntyvät päästöt (ympäristövastuu)
 • työtä suorittavan henkilöstön hyvinvoinnin huomioiminen (sosiaalinen hyvinvointi)
 • suosimme sähköistä laskutusta ja yhteydenpitoa (ympäristövastuu ja digitaalisuus)
 • raportoimme asiakkaamme jätehuollon sovitulla tavalla (seuranta ja todentaminen)

Muita pieniä tekoja vuosien varrelta:

2022 yrityksille kirkkaan muovin keräyspilotti

2021 siirrytty ilmastoystävälliseen sähköön 08/2021 alkaen

2021 tilaukseen 2 kpl  kaasualusta jätepakkareita – käyttöön 2022 aikana

2021 kahteen autoon tankataan MY-Dieseliä – päästöjen alentaminen

2021 uusi pesuyksikkö käyttöön (EURO6 alusta ja samalla ajolla astian tyhjennys ja pesu, n. 300 pesua samalla vedellä)

2020 hallin nosto-ovien uusiminen (energiatehokkuus)

2019 sähköpostilaskutus käyttöön (postin ja tulostuksen vähentäminen)

2016 muovipakkausten erilliskeräys kiinteistöiltä alkoi (muovinkeräyskokeilu 5.9.2016 – 7.11.2016 pilottina)

2015 hallin muutostyöt varastoksi (energiatehokkuus)

2010 verkkolaskutus käyttöön (tulostuksen /paperin vähentämien)

2013 lokerokeräys aloitettu – yhdellä ajokerralla tyhjennykseen seka- ja bioastiat, vähemmän          liikennettä sekä melua asuinalueilla, vähemmän kilometrejä

2009 sähköinen taloushallinto käyttöön – paperin ja postin määrän väheneminen

2005 sähköinen ajonhallinta järjestelmä – pois paperilistoista