Vastuullisuus vaatii investointeja!

KONKRETIAA VASTUULLISUUTEEN JA ILMASTOTOIMIIN

RL-Palvelut Oy on pian 50 vuotta täyttävä mikkeliläinen ympäristönhuoltoalan ja puhtauden toimija. Toimimme puhtaan ja terveen Etelä-Savon puolesta. Tavoitteenamme on helpottaa asiakkaidemme arkea tarjoamalla vastuullisia ja ympäristöä kunnioittavia ympäristöhuollon palveluita, jotta seudun ihmiset, yritykset ja ympäristö voittavat.

Ympäristöhuollon toimialalla markkinat ohjaavat vähähiilisyyteen – tavoitteena saavuttaa hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta. Toimintaamme ohjaa vahvasti ilmastovastuu ja hiilijalanjäljen pienentäminen.

Syntymätön jäte on päästötön jäte!

Omalta osaltamme olemme sitoutuneet seuraamaan ja vähentämään kuljetustemme päästöjä käyttämällä EURO6-luokan kuljetuskalustoa ja vähänpäästöisiä polttoaineita. Kalustovalintamme perustuvat elinkaariajatteluun: toimivaa vähäpäästöistä kalustoa ei korvata elinkaaren käyttöaikana (max. 7 vuotta) uuteen. Kaluston korvausinvestoinnit toteutetaan uusimman saatavilla olevan toimivan teknologian ja käyttövoiman mukaisesti.

Vuoden 2022 alusta siirrymme kaluston osalta käyttämään uusiutuvaa HVO-dieseliä ja kalustomme tulee olemaan lähes päästötöntä. Kuljettajamme kouluttautuvat säännöllisesti taloudelliseen ajotapaan ja ajotapa on säännöllisessä seurannassa. Lisäksi vuonna 2022 käyttöömme saapuvat jätepakkaaja-autot tulevat kulkemaan paikallisella biokaasulla. Muutoksilla kuljetustemme aiheuttamat kokonaispäästöt vähenevät lähes 90%!

Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi tavoitteena on hakea puhtauspalveluillemme Joutsen merkkiä vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin olemme yksi Suomen ekologisimmista puhtausalan toimijoista.

Suunnittelemme ympäristöhuollonpalvelut asiakkaan kanssa seuraavia periaatteita noudattaen:

 • hyödynnämme olemassa olevat jätehuollon välineet (resurssitehokkuus ja elinkaariajattelu)
 • ohjaamme asiakasta parhaaseen mahdolliseen lajitteluun, kustannukset huomioiden (talous- ja ympäristövastuu)
 • kuljettajamme noudattavat taloudellista ajotapaa (ympäristövastuu)
 • mitoitamme ja hoidamme jäteastioiden tyhjennykset siten, että ne tyhjennetään mahdollisimman täysinä eli mahdollisimman harvoin (päästöjen ja melun minimointi)
 • ajoreitit ja keräys on optimoitu, mm. seka- ja biojätettä kerätään 2-lokeroautoilla, toiminta-kulttuuriimme kuuluu jatkuva parantaminen (ympäristö- ja talousvastuu)
 • pystymme todentamaan palvelusta syntyvät päästöt (ympäristövastuu)
 • työtä suorittavan henkilöstön hyvinvoinnin huomioiminen (sosiaalinen hyvinvointi)
 • suosimme sähköistä laskutusta ja yhteydenpitoa (ympäristövastuu ja digitaalisuus)
 • raportoimme asiakkaamme jätehuollon sovitulla tavalla (seuranta ja todentaminen)

Kuljettamamme jätteet päätyvät 100% uudelleen-/hyötykäyttöön.

 • sekajäte – Metsäsairila Oy polttoon Riikinvoima/Kotkan Energia
 • biojäte – Biosairila Oy biokaasulaitokselle liikennepolttoaineen raaka-aineeksi
 • rakennusjäte ja puu hyötykäyttöön – eri vastaanottajatahoja
 • kartonki ja paperi Encore Oy:n vastaanottoon – toimitetaan tehtaille uusioraaka-aineeksi
 • lasit ja metallit – Metsäsairila Oy hyötykäyttöön
 • muovit – tuottajavastuun mukaisiin terminaaleihin – uudelleen käyttöön muovipakkaukset/muovit menevät Suomen Uusiomuovi Oy:n määrittämään terminaaliin.
 • Sähkö- ja elektroniikka romu SER tuottajayhteistö SERTY Ry:lle.
 • Vaaralliset jätteet päätyvät käsittelyyn Kierto Ympäristöpalvelut Oy:lle

Olemme tuoneet määrätietoisesti niin omakotitaloille, kuin asunto-osakeyhtiöille muovin ja biojätteen erilliskeräystä. Tälle on ollut suurta kysyntää, vaikka kunnalliset jätehuoltomääräykset eivät ole toimialueellamme keräykseen kannustaneet. Muovipakkausten keräys asuinkiinteistöiltä aloitettiin toisena toimijana Suomessa.

Kunnan vastuulla olevien kiinteistöjen muovinkeräyksessä 30 %, biojätteen keräyksessä 83 % ja lasinkeräyksessäkin 3 % vuosina 2018-2020 saaduista uusista asiakkuuksista ovat yksittäisiä kotitalouksia. Muovipakkauksia noudetaan jo yli 500 kiinteistöltä – nämä muovipakkaukset eivät päädy polttoon vaan jäävät kiertämään uudelleen raaka-aineena. Olemme myös juuri (1/2022) aloittaneet 15-20 yrityksen kanssa kirkkaan kalvomuovin keräyksen -pilottihankkeen.

Olemme investoineet viime vuosina n. 0,9M€ tehokkaaseen keräykseen kolmen lokeroauton hankinnalla. Lokeroautojen käytöllä olemme vähentäneet huomattavasti liikennettä asuinalueilla sekä ajettuja kilometrejä mm. Ristiinan ja Anttolan asiakkaiden osalta.

Sertifikaatit toiminnan ja kehityksen ohjaajina

RL-Palvelut Oy:lle on rakennettu vuoden 2018 aikana ISO 9001:2015 standardin vaatimusten mukainen laadunhallintajärjestelmä sekä ISO 14001:2015-mukainen ympäristöjärjestelmä.

Laatusertifikaatti ISO 9001 ja ympäristösertifikaatti ISO 14001 takaavat yrityksen vastuullisen toiminnan mitattavalla ja todistetulla tavalla. Toimintaan kuuluu oleellisena osana ulkopuolisen tahon tekemä säännöllinen tarkastus, auditointi.

Meillä on myös AVAINLIPPU

Joulukuun 14. päivänä saimme käyttöömme avainlippumerkin. Se kertoo, että palvelumme on kotimaista ja työllistää Suomessa.

Muutoksia ympäristönhuoltopalveluiden tuottamisen kokonaiskustannuksissa 

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme tehokkaammaksi sekä ympäristöystävällisemmäksi ja siten pitämään palvelumme luotettavana sekä kustannukset alhaisina. Kuljetuspalveluihimme liittyvät kustannukset ovat kuitenkin riippuvaisia koko toimintaympäristömme kustannuskehityksestä. 

Ympäristön hyvinvoinnin lisäksi kannamme vastuuta alueemme taloudesta ja asukkaiden hyvinvoinnista mm. seuraavin keinoin:

Käytämme kaikissa tilanteissa, missä mahdollista mikkeliläisten ja eteläsavolaisten yritysten palveluja ja tuotteita.

 • paikallinen perheyritys, työllistämme reilut 30 ammattilaista
 • välilliset työllisyysvaikutuksemme Mikkelissä ovat ostojemme kautta noin 34 henkilötyövuotta
 • hoidamme yhteiskunnalliset velvoitteemme (Luotettava kumppani)
 • verojalanjälkemme on tasolla 600 000 euroa/vuosi
 • tuemme mm. Mikkelin Jukureita ja Porrassalmen Urheilijoiden nuorten jalkapallojoukkuetta

Muita vastuullisia tekojamme

2003 toimitilaremontti (halli – ulkoverhous puuta)

2005 sähköinen ajonhallinta järjestelmä – pois paperilistoista

2009 sähköinen taloushallinto käyttöön – paperin ja postin määrän väheneminen

2013 lokerokeräys aloitettu – yhdellä ajokerralla tyhjennykseen seka- ja bioastiat, vähemmän ajoa ja liikennettä asuinalueilla

2010 verkkolaskutus käyttöön (tulostuksen /paperin vähentämien)

2015 hallin muutostyöt varastoksi (energiatehokkuus)

2016 muovipakkausten erilliskeräys (muovinkeräyskokeilu 5.9.2016 – 7.11.2016 ja varsinaisen keräys)

2019 sähköpostilaskutus käyttöön (postin ja tulostuksen vähentäminen)

2020 hallin nosto-ovien uusiminen (energiatehokkuus)

2021 uusi pesuyksikkö käyttöön (EURO6 alusta ja samalla ajolla astian tyhjennys ja pesu, n. 300 pesua samalla vedellä)

2021 kahteen autoon tankataan MY-Dieseliä – päästöjen alentaminen

2021 tilaukseen kaasualusta jätepakkari – käyttöön 2022 aikana

2021 siirrytty ilmastoystävälliseen sähköön 08/2021 alkaen

ASIAKASKOKEMUS

Toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn joulukuussa 2020 ja saimme erinomaisen NPS (=Net Promoter Score)-arvosanan 72. Kysely lähetettiin sähköpostitse 450 asiakkaalle. Kyselyyn pääsi vastaamaan myös vapaasti nettisivujemme sekä Facebook-sivumme kautta. Vastauksia asiakastyytyväisyyskyselyyn saimme 113 vastaajalta. Vastaajat jakautuivat seuraavasti: suosittelijat 78 %, neutraalit 19%, arvostelijat 5 %.

Kuinka osaamme palvella

Asiakkaiden antamien vastausten perusteella palvelumme ovat luotettavia, joustavia ja sujuvia. Myös palvelumme asiantuntemus ja ystävällisyys sai hyvät arvostelut. Keskiarvot olivat seuraavat (Asteikko 1 – 5, 1=erittäin tyytymätön ja 5=erittäin tyytyväinen):

palvelun sujuvuus                 4,41

palvelun asiantuntevuus       4,3

palvelun luotettavuus           4,4

palvelun ystävällisyys            4,34

palvelun joustavuus              4,36

palvelun hinta-laatusuhde    3,94

tyytyväisyys kokonaisuudessaan käytettyihin palveluihin 4,32

Kyselyssä oli myös mukana ensimmäistä kertaa nettosuositteluluku NPS, Net Promoter Score- NPS kertoo, miten todennäköisesti asiakkaat suosittelevat brändiä tai yritystä ystävilleen tai kollegoilleen. NPS-arvo vaihtelee arvojen -100 ja +100 välillä. Yleisesti pistelukua 50 korkeammat tulokset määritellään erinomaisiksi. Saimme arvosanan 72, mikä tarkoittaa erinomaista.

Elä sinä, me huolehdimme. Inspiraationa huominen!

Me olemme osa tarinaa kestävämmästä ja puhtaammasta tulevaisuudesta. Oletko sinä?