Jätelain uudistuksesta esitys käsittelyyn kevään aikana?

Hallitus on päässyt sopimukseen jätelain uudistuksen sisällöstä ja tavoitteena on saada esitys eduskunnalle kuluvan kevään aikana.

Uusi laki tuo tullessaan niin yrityksille kuin kotitalouksille parempia palveluita.

Monelle taloyhtiölle seitsemän sortin lajittelu on jo tuttua. Uuden lain myötä sekajätteelle, biojätteelle, paperille, kartonki-, muovi ja metallipakkauksille löytyy astiat jokaisesta yli 5 huoneiston asuinkiinteistöltä.

Alle 5 huoneiston kiinteistöille lajittelu on myös järjestettävissä, mutta laki ei sitä vaadi. Kimpat ovat hyvä ja taloudellinen tapa lisätä lajittelua pienkiinteistöjen kesken. Ihan yksittäinenkin kiinteistö voi ottaa esim. muovipakkausastian käyttöön ja säästää jätehuollon vuosikustannuksissa.

Biojätteen keräysvelvoite tulee koskemaan kaikkia kiinteistöjä 3 vuotta lain voimaan astumisen jälkeen.

Ryhdy ilmaston pelastajaksi, kiertotalouden avustajaksi tai lajittelun harrastajaksi ja hoida jätehuoltosi kuntoon jo nyt.

Elä sinä me huolehdimme!

Ota yhteyttä!