Jätelaki uudistui 19.7.2021 – huomioi siirtymäajat!

Jätelaki muuttui 19.7.2021, jonka tarkoituksena on on nostaa kierrätysastetavoitetta nykyisestä selvästi. Velvoite koskee jatkossa paitsi yrityksiä, myös muuta hallinto- ja palvelutoimintaa sekä asuinkiinteistöjen ja talonyhtiöiden jätehuoltoa.

Yritysten jätehuoltoa koskevat velvoitteet astuvat voimaan 1.7.2022.

Samat lain tuomat velvoitteet koskevat kaikkia EU:n jäsenmaita.

Olemme koonneet lakimuutoksesta tietopaketin, johon pääset tutustumaan tästä.

Yksityiskohtaisemmin jätelainsäädäntöön voitte tutustua ympäristöministeriön kotisivuilla.

Autamme teitä kaikissa kierrätykseen, kiertotalouteen, jätehuoltoon ja puhtauspalveluihin liittyvissä asioissa.

Inspiraationa huominen.