Muutoksia vaarallisten jätteiden kuljetus- ja käsittelypalveluissa 1.3.2022 alkaen

Yhdenmukaistamme kuljetuspalveluiden sekä jätteenkäsittelymaksujen hinnoittelu- ja veloitusperiaatteita. Jatkossa noudatamme kaikille asiakkaillemme yhtenäistä hinnoittelutapaa vaarallisten jätteiden palveluiden osalta Etelä-Savon alueella.

Kuljetuspalveluiden uudistuneella hinnoittelutavalla kannustamme asiakkaitamme saavuttamaan taloudellisia säästöjä ja pienentämään toiminnastaan syntyvää hiilijalanjälkeä.

Uudistuksen taustalla on mm. jätelain muuttuneet raportointivelvollisuudet, sähköisen siirtoasiakirjan käyttöönotto, toiminnanohjausjärjestelmien integraatioiden parantaminen ja selkeyttäminen, asiakkaiden tarpeet.

Uudistuksen myötä tavoitteenamme on, että jatkossakin ympäristöhuollon laadukkaat ja ympäristöystävälliset, sekä paikallisesti tuotetut kokonaispalvelumme ovat kaikkien yritysten saavutettavissa Etelä-Savon alueella kilpailukykyiseen hintaan.

MIKÄ MUUTTUU JA MIKSI?

 • Kaikkien keräysvälineiden tyhjennyshinta muodostuu jatkossa lavapaikkamaksuista noudettavien keräysvälineiden määrän mukaan keräysvälineen tyypistä riippumatta.
  • Hinnoittelu kannustaa suurempien jäte-erien kertanoutoihin, jolloin kuljetusten aiheuttamat päästöt ja haitat pienenevät sekä asiakkaan kustannukset alenevat.
 • Astiakohtaiset tyhjennysmaksut, jotka ovat sisältäneet myös jätteenkäsittelymaksun poistuvat käytöstä.
  • Jätemäärien raportointi asiakkaille perustuu todellisiin tuotettuihin määriin, ei arvioihin.
 • Jätteiden punnitusmaksu veloitetaan koko noutoerästä kollikohtaisen hinnoittelun sijaan.
  • Hinnoittelu kannustaa suurempien jäte-erien kertanoutoihin ja suurten erien punnitusmaksut eivät nouse kohtuuttomiksi.
 • Mustan käytetyn voiteluöljyn imuautotyhjennys suoritetaan veloituksetta, kun noutoerän suuruus on vähintään 800 kg. Asiakkaasta johtuvista syistä noudon estyttyä veloitetaan erillinen hukkanoutomaksu.
  • Selkeä noutoraja veloituksettomalle määrälle ja vältetään turhat käynnit.
 • Käytettävien keräysvälineiden valikoimaa supistetaan.
  • Keräysvälineiden valikoiman järkevöittämisellä saavutamme toiminnassa tehokkuutta ja pystymme tuottamaan palvelut asiakkaillemme kustannustehokkaasti.