RL-Palvelut Oy:lle SGS sertifikaatit ISO 9001 ja ISO 14001 käyttöön

Mikä ihmeen sertifikaatti?

Laatu- ja ympäristöjärjestelmän tarkoitus näyttäytyy erilaisena eri näkökulmista. Sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä täyttää Finaksen akkreditoiman laitoksen hyväksymänä standardin vaatimukset.

Miksi hakeutua laatujärjestelmän piiriin?

Asiakkaan suuntaan laatujärjestelmä näkyy toimitusvarmuutena, hyvänä laatuna ja sitoutumisena asiakkaan päämääriin. Uusille työntekijöille se tarjoaa selkeät toimintatavat ja tavoitteet, erityisesti nykyisille työntekijöille jatkuvan parantamisen mallin ja yritykselle kilpailuetua myyntiin ja markkinointiin.


Perustelut sertifikaateille

RL-palvelut Oy omaa pitkän ja tuloksellisen historian ympäristöhuoltopalveluiden tuottajana Mikkelissä ja lähialueilla. Yhtiö toimii asiakaslähtöisesti ja sillä oli toimivat pohjat laatu- ja ympäristöjärjestelmän kehittämiselle. Yhtiö on ennakoinut hyvin tulevia muutostarpeita ja tulevaisuuden menestystekijöitä, mm. panostamalla osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön ja digitaalisuuden hyödyntämiseen. Myös kalustoinvestointeja on tehty mm. biokaasulla toimiviin autoihin. Yhtiöllä on selkeä näkemys tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista.