Seka- ja biojäteastioiden tyhjennysvälit

Seka- ja biojäteastioiden tyhjennysvälit säädetään kuntakohtaisissa jätehuoltomääräyksissä. Lajittelu, erityisesti muovipakkausten lajittelu, vähentää sekajätteen määrää. Sekajäteastian tyhjennysväliin voi hakea pidennystä. Mikkelissä Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaiselta, Sulkavalla kunnan ympäristösihteeriltä ja Savonlinnassa Savonlinnan seudun jätelautakunnalta.

Lajittelemalla voi siis säästää ja pienentää jätelaskua – lasku muodostuu astioiden tyhjennyskerroista.