Biojätteen keräysvastuu 1.1.2024 alkaen kuntayhtiölle Mikkelin alueella.

ASUMISESTA SYNTYVIEN BIOJÄTTEIDEN KERÄYSVASTUU SIIRTYI KUNTAYHTIÖLLE 1.1.2024 ALKAEN.

Asumisesta syntyvän biojätteen keräysvastuu Mikkelin alueella siirtyi 1.1.2024 alkaen Mikkelin kaupungin jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy:lle.

 

Kaikki biojäteastioiden tyhjennykseen ja laskutukseen liittyvät tiedustelut suoraan Metsäsairila Oy:lle.

www.metsasairila.fi/asiointi.html