Milloin jätelain vaatima siirtoasiakirja tulee laatia ja kenen vastuulla sen laatiminen on?

Jätelain mukaisesti jätteiden kuljetuksessa vaadittavien siirtoasiakirjojen tiedot tulee viedä 1.9.2022 alkaen Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään SIIRTO-rekisteriin.

 

Siirtoasiakirja sisältää tiedot siitä, mitä jätettä kuljetetaan, mistä ja minne. Rekisterin tavoitteena on varmistaa, että jätteet luovutetaan asianmukaiseen käsittelyyn sekä parantaa ja tehostaa jätevirtojen seurantaa ja valvontaa.

 

Milloin siirtoasiakirja tulee laatia ja kenen vastuulla sen laatiminen on?