Toteutettavuusselvitys: Biojätteen kuivaus

 

  • Biojätteen kuivausprosessin tarkastelu
  • Biojätteen kuivausprosessin teknis-taloudellinen tarkastelu
  • Liiketoiminnan eri ansaintamallien ja rahoitusvaihtoehtojen vertailu
  • Raportti, jossa kuvattu mahdolliset ansaintamallit, liiketoiminnan kannattavuus- ja kassavirtalaskelma, takaisinmaksuaika eri rahoitusmuodoilla sekä laite-, palvelu- ja käsittelymyynnin ansaintamalli.