Muutoksia yritysten jätehuollon keräys- ja hinnoittelutavoissa.

19.7.2021 uudistunut jätelaki muuttaa vahvasti toimintaympäristöämme lähitulevaisuudessa. Reagoimalla hyvissä ajoin tuleviin muutoksiin varmistamme, että jatkossakin ympäristöhuollon laadukkaat, ympäristöystävälliset ja paikallisesti tuotetut kokonaispalvelumme ovat kaikkien yritysten saavutettavissa Etelä-Savon alueella kilpailukykyiseen hintaan.

Tulevaisuudessa panostamme erityisesti yrityksille suunnattujen palveluiden lisäämiseen. Tämän lisäksi lisäämme tämän vuoden aikana ympäristöystävällisten vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöä kuljetuskalustomme käyttövoimana – biokaasu ja uusiutuvista raaka-aineista valmistettu HVO-diesel. Näin pienennämme toiminnastamme syntyvää hiilijalanjälkeä ja olemme omalta osaltamme mukana teidän pyrkimyksissänne ja tavoitteissanne kohti vähäpäästöisempää tulevaisuutta. Pääset lukemaan lisää vastuullisuudestamme tästä.

Mikkelin kaupungin 25.1.2022 tekemä päätös jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmän lopettamisesta ei koske yritysten jätehuoltoa millään tavalla. Yritykset voivat siis jatkossakin itse valita oman jätehuollon toimijansa ja palvelut, jätelain velvoitteiden mukaisesti. Päätös ei vaikuta voimassa oleviin sopimuksiimme yritysten kanssa.

Alla linkit aihekohtaisesti muutoksista.

Muutoksia seka- ja biojätteen keräyksessä.

Muutoksia pahvinkeräyksessä.

Muutoksia vaarallisten jätteiden kuljetus- ja käsittelypalveluissa.